Exkluzívne splnomocnenie realitnej kancelárie

Pokiaľ ide o otázku, či má vôbec zmysel exkluzívnu zmluvu uzatvoriť, skúste si predstaviť, že sa naopak rozhodnete pre spoluprácu s viacerými RK. nehnuteľnosť sa pravdepodobne objaví v niektorých inzertných novinách viackrát s rovnakou fotografiou, ale už s inými cenami. Záujemcovia samozrejme budú volať na najnižšiu ponuku. To jednak znamená, že ostatné RK sú pri predaji zbytočné, ale predovšetkým to, že nehnuteľnosť sa predá prostredníctvom realitnej kancelárie, ktorá nasadila najnižšiu cenu.Vo finále sa teda nehnuteľnosť predá za najnižšiu cenu, i keď by sa mohla predať za viac. Dá sa teda povedať, že uzatvorenie výhradnej zmluvy medzi predávajúcim a našou realitnou kanceláriou je základom budúceho úspešného obchodu. Preto my doporučujeme dohodnúť sa na exkluzívnej zmluve, nakoľko je naším prvoradým cieľom uzatvárať čo najlepšie a najúspešnejšie obchody, hlavne pre klientov.

Výhody exkluzívneho predaja :

  • môžete od nás očakávať 100% službu od A do Z,
  • vašu nehnuteľnosť budeme pravidelne inzerovať na osvedčených internetových portáloch, prípadne časopisoch, nehľadiac na to, čo to bude stáť,
  • oslovíme za všetkých našich spoľahlivých kolegov, čím vám šetríme čas a peniaze
  • nemusíte sa obávať o svoje peniaze, my vám ich zabezpečíme a my sa nemusíme obávať o našu odmenu po úspešnom ukončení prípadu,
  • vybavíme za všetky základné doklady na katastri, (Územno-plánovaciu informáciu na obci),
  • sprostredkujeme za vás znalecký posudok, ak je potrebný na HÚ,
  • dôveryhodnosť ponuky iba cez jednu realitnú kanceláriu (v tomto prípade nás) je vysoká,
  • v sprostredkovateľskej zmluve sa zaväzujeme, čo všetko musíme pre úspešný predaj urobiť, budeme vás pravidelne informovať o priebehu zákazky písomnou aj ústnou formou,
  • v prípade, ak nedodržíme hociktoré ustanovenie podľa sprostredkovateľskej zmluvy, môžete túto neodkladne vypovedať a to s okamžitou účinnosťou