Cenník služieb

CENNÍK SLUŽIEB

Provízia za predaj nehnuteľnosti:

Výška provízie pri predaji nehnuteľnosti je stanovená zväčša vzájomnou dohodou s predávajúcim, resp. vlastníkom nehnuteľnosti a v rozsahu a náročnosti nutných súvisiacich úkonov. Odplatu uhrádza predávajúci sprostredkovateľovi, resp. realitnej kancelárii po uskutočnení vkladu do Katastra nehnuteľností. Pri prenájme nehnuteľností je provízia stanovená vo výške jedno mesačného nájmu, príp. dohodou.

V rámci provízie je zahrnuté:

 • Fotodokumentácie a zadokumentovanie, spracovanie ponuky nehnuteľnosti, opis do a výber fotografie nehnuteľnosti do stavu inzercie,
 • inzercia na webových stránkach príp. iných realitných portáloch podľa možností realitnej kancelárie a požiadavky klienta,
 • inzercia v regionálnej tlači a na vývesných tabuliach,
 • iná propagácia (bannery, pútače, iné služby),
 • spracovanie virtuálnej prehliadky nehnuteľnosti,
 • uskutočňovanie obhliadok nehnuteľností (v prítomnosti, alebo aj bez prítomnosti majiteľa),
 • aktívna komunikácia s kupujúcimi a predávajúcimi,
 • dosledovanie prevodu finančných prostriedkov a prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti,
 • zabezpečenie hypotekárneho úveru a komunikácia s bankami, vypracovanie kúpnych zmlúv, návrhu na vklad.

Služby nezahrnuté do provízie:

 • znalecké posudky k nehnuteľnosti,
 • preklady zmlúv do iného jazyka,
 • iné právne služby, služby advokáta, notár, kolky nad rámec štandardnej kúpnej zmluvy a štandardného vkladu na kataster
 • služby geodetické - zabezpečíme kontakt, ďalej po dohode s geodetom

Vysporiadanie exekúcií:

 • 1 exe príkaz 100 €
 • Cena sa môže navýšiť podľa náročnosti

Zastupovanie - zabezpečovanie pri prevode –kúpe, predaji nehnuteľnosti:

 • Ak ste kupujúci alebo predávajúci a našli ste si nehnuteľnosť alebo kupujúceho sami a chcete mať istotu pri prevode, ponúkame vám naše služby, ktoré vám realitnú transakciu pomôžu uzatvoriť.
 • Cena dohodou, min. 1000 €, alebo 1 % z kúpnej ceny nehnuteľnosti. V cene je zabezpečenie a zorganizovanie bezpečného prevodu finančných prostriedkov a prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti medzi kupujúcim a predávajúcim, zabezpečenie hypotekárneho úveru a komunikácia s bankami, komunikácia s notárom pri notárskej úschove, obstaranie štandardného právneho servisu - kúpne zmluvy a návrh na vklad do Katastra nehnuteľnosti.

Vypracovanie zmlúv bez sprostredkovania predaja nehnuteľnosti:

 • kúpna zmluva, zmluva o nájme a podnájme, darovacia zmluva, zámenná zmluva, zmluva o zriadení alebo zrušení vecného bremena, všetko vrátane návrhu na vklad 200,- EUR
 • zmluva o budúcej zmluve vrátane kúpnej zmluvy a návrhu na vklad - 300,- EUR
 • vypracovanie posudku – stanovenie trhovej ceny pre notárske účely a pod. 1 hod. – 30,- EUR

Realitné poradenstvo:

jedna hodina práce alebo poradenstvo – 30 , EUR

Realitná spoločnosť v prípade osobitných výdajov - nákladov( bezdôvodné odstúpenie od spolupráce, porušenie dohody a pod. je oprávnená účtovať si primeranú náhradu nákladov.

Náhrada nákladov:

Náber nehnuteľnosti

100 € / jednorázovo

výjazd k nehnuteľnosti, fotodokumentácia a súpis technických informácií, uloženie údajov do interného systému

Inzercia nehnuteľnosti

2 € / deň

Ak inzercia bola realizovaná na elektronických nosičoch, alebo formou tlače, banermi a pod.

Obhliadky

250 € / mesačne

Ak v danom mesiaci boli vykonané skutočné obhliadky so záujemcom

Osobná asistencia

15 € / za každú začatú polhodinu

Ak má klient mimoriadne požiadavky, ktoré nie sú zahrnuté v provízii.

Návrh rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy)

250€

Náklady spojené s prípravou dokumentácie pre právnika

Návrh kúpnej zmluvy

250 €

Náklady spojené s prípravou dokumentácie pre právnika

Návrh nájomnej zmluvy

150 €

Náklady spojené s prípravou dokumentácie pre právnika

Zastupovanie pri kúpe nehnuteľnosti

1200 €

Realitná spoločnosť zabezpečuje len prevod nehnuteľnosti, s prípravou dokumentácie pre právnika

Nájdete nás Murgašová 3, 040 01 Košice

Hľadáte kvalitnú realitnú kanceláriu v Košiciach?
Chcete predať, alebo kúpiť nehnuteľnosť?

Napíšte nám

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť BROKER-REAL s.r.o.. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v sekcii "GDPR - Spracovanie osobných údajov".

Správu sa nepodarilo odoslať
Správa úspešne odoslaná