Oceňovanie nehnuteľností

Ponuková cena vs. Realizačná cena

Predovšetkým je treba rozlišovať medzi ponukovou a realizačnou cenou nehnuteľnosti. Ponuková cena predstavuje cenu, za ktorú je nehnuteľnosť prezentovaná v inzercii. Zá túto cenu sa málokedy predá. Realizačná cena predstavuje skutočnú cenu, za ktorú sa nehnuteľnosť zobchoduje (predá alebo prenajme).

Faktory ovplyvňujúce cenu nehnuteľnosti:

Všeobecné:

 • lokalita – atraktivita podľa polohy obce, mestskej časti, štvrte, ulice...
 • poloha nehnuteľnosti - poschodie, výhľad, svetlosť, rovinatý pozemok ...
 • dostupnosť denných aktivít – práca, záujmy, a pod.
 • úroveň hluku
 • množstvo zelene, životné prostredie
 • dopravné napojenie
 • občianska vybavenosť v blízkom okolí
 • bezpečnosť
 • sociálna úroveň obyvateľstva
 • inžinierske siete - voda, plyn, kanalizácia, verejné osvetlenie
 • konštrukcia a stavebné materiály
 • zateplenie objektu
 • nadštandardné prvky (klimatizácia a pod.)
 • dispozičné riešenie nehnuteľnosti

Negatívne faktory vplývajúce na cenu nehnuteľnosti:

Byty:

 • poloha na prízemí, zv. prízemí, najvyššom poschodí
 • poloha na vyššom poschodí v bytovom dome bez výťahu
 • nižšia bytová kategória
 • stav bytového domu, spoločných priestorov a zariadení
 • vek bytu a domu
 • nie je balkón, loggia, terasa, pivnica
 • nižšia sociálna úroveň obyvateľstva v bytovom dome alebo v blízkom okolí
 • orientácia na rušnú komunikáciu - frekventovaná križovatka, diaľnica, kruhový objazd, vlaková trať, priemyselná zóna, atď.

Ostatné:

 • právne vady (ťarchy, existujúci nájomný vzťah a pod.)
 • narušená konštrukcia a statika objektu
 • dostupnosť v zime (cesta)
 • nevyhovujúce dopravné spojenie
 • tepelne nezaizolovaný resp. zatekajúci objekt
 • riziko záplav
 • pozemok - severný svah, nepravidelný tvar
 • pozemok pod nehnuteľnosťou je vo vlastníctve inej osoby
 • nevyhovujúce alebo neexistujúce inžinierske siete
 • nevyhovujúci susedia

Najčastejšie nástroje pre odhad ponukovej ceny sú:

 • analýza cien porovnateľných nehnuteľností v okolí
 • ocenenie nehnuteľnosti profesionálnym znalcom
 • cenové mapy na realitných portáloch
 • pôvodná nadobúdacia hodnota nehnuteľnosti
 • zhodnotenie rekonštrukciou
 • ďalšie investície do nehnuteľnosti – zemné práce, stavebné úpravy a pod.
 • celková nálada na realitnom trhu
 • sezóna (najvhodnejšie je začať s predajom na jar alebo na jeseň)

Psychologické aspekty:

Pri oceňovaní nehnuteľnosti pôsobia aj viaceré psychologické aspekty. Treba počítať s tým, že predávajúci môže disponovať neobjektívnymi informáciami od tretích osôb typu: „Ten predal za toľko, tak Ty musíš za viac“.

 • má teda nepresné a neobjektívne informácie o predaji porovnateľnej nehnuteľnosti
 • má citový vzťah k svojej nehnuteľnosti, okoliu, susedom a pod.
 • má tendenciu nasadzovať vyššiu cenu, aby bolo z čoho „spúšťať“

Časové obdobie potrebné na predaj:

Dôležitým prvkom pri stanovovaní ponukovej ceny je aj časové obdobie potrebné na predaj, ovplyvnené rôznymi životnými okolnosťami. Pokiaľ je nutné predať nehnuteľnosť čo najrýchlejšie, musí tomu zodpovedať i nižšia cena ako je bežný priemer. Predávajúci nemá inú možnosť, ako sa zmieriť aj s prípadnou stratou.

Stanovenie optimálnej ceny je náročný proces, jej nesprávne nastavenie resp. neprispôsobenie sa trhovým podmienkam má za následok nepredajnosť, resp. neprenajatie nehnuteľnosti. Pokiaľ predávajúci dospeje k názoru, že cena, za ktorú má v danom období možnosť predať je pre neho neakceptovateľná, je lepšie, ak s predajom počká na priaznivejšie obdobie.

Nájdete nás Murgašová 3, 040 01 Košice

Hľadáte kvalitnú realitnú kanceláriu v Košiciach?
Chcete predať, alebo kúpiť nehnuteľnosť?

Napíšte nám

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť BROKER-REAL s.r.o.. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v sekcii "GDPR - Spracovanie osobných údajov".

Správu sa nepodarilo odoslať
Správa úspešne odoslaná