Poistenie je efektívna forma tvorby a prerozdelenia peňažných fondov, ktorú vykonáva poisťovňa na základe tzv. poistných vzťahov. Poistenie je prostriedok, ktorým sa straty niekoľkých poistených rozložia na všetkých poistených. Poisťovňa a poistník uzatvárajú poistnú zmluvu, pričom poisťovňa preberá riziko a poistník platí poistné.

Vážený zákazník,

V sekciii poistenie sme pre Vás pripravili informácie potrebné pre Vašu rýchlu orientáciu na poistnom trhu. Ak potrebujete uzatvoriť poistnú zmluvu rýchlo, cez víkend, alebo len z pohodlia Vášho domova, urobte krok kliknutím na tlačítko POISTENIE on - line v ľavej časti našej web stránky. Tu si môžte urobiť porovnanie podľa typu poistenia a vybrať si poisťovňu ktorá Vám najviac vyhovuje. Ďalej môžte pokračovať až ku uzatvoreniu poistnej zmluvy. Poistné zmluvy nie je potrebné podpisovať, obdržíte ich do 10 minút na Vami uvedený e mil v zmluve. Poistná zmluva nadobudne účinnosť dňom zaplatenia.

Neváhajte nám zavolať, alebo zaslať e mail. Kontaktné údaje nájdete v sekcii Kontakty.