Realitná činnosť

Predávate alebo kupujete nehnuteľnosť? Prečo sa nepustiť do predaja na vlastnú päsť? Aké sú výhody služieb BROKER-REAL ?

Čas:

V prípade, že ste sa rozhodli predávať vašu nehnuteľnosť cez realitnú kanceláriu, odpadnú vám všetky starosti s inzerciou a zháňaním záujemcov o kúpu vašej nehnuteľnosti. Po prehliadke nehnuteľnosti vám realitný maklér stanoví návrh trhovej ceny, za koľko je možné reálne vašu nehnuteľnosť predať. V prípade, že uvažujete o kúpe nehnuteľnosti, je vždy pre vás výhodnejšie postupovať cez realitnú kanceláriu a to z dôvodu, že disponuje širokou ponukou nehnuteľností, ktoré vás možno záujmu a splnia vaše požiadavky. Pokiaľ by ste si sami podali inzerát na predaj vašej nehnuteľnosti, nevyhli by ste sa vybavovaniu kopy niekedy náročných telefonátov. Realitná kancelária dokáže ponuky vyfiltrovať a vám odprezentuje len tých záujemcov, ktorí spĺňajú vaše požiadavky a očakávania.

Právna pomoc:

Pred kúpou nehnuteľnosti je nevyhnutné overiť si, či daná nehnuteľnosť patrí majiteľovi, za ktorého sa predávajúci vydáva, či predávaná nehnuteľnosť nie je zaťažená ťarchami a vecnými bremenami, pre ktoré sa nehnuteľnosť nemôže predávať. V spolupráci s právnikom vám realitná kancelária zaistí, že dôjde k bezchybnému prevodu nehnuteľnosti príslušnou správou katastra a nebudete podvedení.

Skúsenosti a profesionalita:

Realitná kancelária ako tretia strana v realitnom obchode je neutrálny sprostredkovateľ, ktorý sa snaží hájiť záujmy ako predávajúcej, tak aj kupujúcej strany. V praxi to znamená, že realitná kancelária vždy vytvára zmluvy pre svojich klientov tak, aby chránili jednu aj druhú stranu a snaží sa nájsť spoločné riešenie, aby boli spokojné obe zmluvné strany.

Riziko:

V prípade predaja nehnuteľností na vlastnú päsť sa vám môže stať, v úmysle ušetriť za služby právnika, že kúpnu zmluvu alebo nájomnú zmluvu spíše laik, ktorý využije šablóny stiahnuté z internetu. A tak sa obidve strany vystavia riziku, že v zmluve nebudú stanovené rovnaké zmluvné podmienky pre obe strany. Takáto zmluva môže byť neplatná, neúplná, výhodná len pre jednu stranu. Pri využívaní právnych služieb realitnej kancelárie máte istotu, že nebudete podvedený, zmluva zodpovedá právnemu poriadku a bude schválená príslušnou správou katastra a nehnuteľnosť bude riadne prevedená na nových majiteľov.

Financovanie, poistenie:

Naša realitná spoločnosť vám poradí ako získať potrebné finančné prostriedky a vypracuje vám konkrétnu ponuku úveru, ktorú vám v banke aj zaistí. Predávajúci aj kupujúci sú chránení uschovaním kúpnych zmlúv v realitnej kancelárií až do okamžiku zaplatenia finančných prostriedkov kupujúcim. Až po tomto splnení podmienok bude podaný návrh na vklad na príslušnú správu katastra. Je tiež možné zrealizovanie vinkulácie v banke, alebo uschovanie finančných prostriedkov u notára, s čím ale musia súhlasiť obe zmluvné strany teda predávajúci aj kupujúci, nakoľko finančné prostriedky budú vyplatené predávajúcemu až po prevedení nehnuteľnosti správou katastra na kupujúceho cca po 30 dňovej lehote.

Komplexné služby :

Realitná kancelária vám poskytne pohodlie kompletných služieb. Ako predávajúci nebudete mať žiadne starosti, všetko urobí za vás. Overí právny stav nehnuteľnosti, pomôže vám stanoviť cenu, nájde vám záujemcu o kúpu nehnuteľnosti, vypracuje zmluvu a zabezpečí vám finančné vyrovnanie. Kontroluje priebeh celého realitného obchodu a výsledkom sú spokojní zákazníci.

Všeobecné informácie o realitnej činnosti:

Realitná kancelária je jeden zo subjektov trhu s nehnuteľnosťami. Jedná sa vlastne o organizáciu, podnik alebo firmu poskytujúcu služby na trhu s nehnuteľnosťami. Záber možnej činnosti je široký od sprostredkovania kúpy, predaja, prenájmu a nájmu nehnuteľností, ktoré obyčajne tvorí podstatu jej činnosti, až po prípravu investičných akcií a „developing“ (pojem „developing“ je prebratý z americkej praxe, kde znamená v podstate prípravu vlastných investičných akcií – napr. výstavbu nehnuteľností, obyčajne v spolupráci so stavebnou firmou a investorom, a ich následný predaj). Najčastejší predmet činnosti realitných kancelárií - sprostredkovanie kúpy, predaja, nájmu a prenájmu nehnuteľností - spravovanie nehnuteľností - zabezpečovanie znaleckých posudkov a ocenenia nehnuteľností - služby spojené s právnym servisom týkajúcim sa nehnuteľností - príprava investičných akcií - "developing"

Nájdete nás Murgašová 3, 040 01 Košice

Hľadáte kvalitnú realitnú kanceláriu v Košiciach?
Chcete predať, alebo kúpiť nehnuteľnosť?

Napíšte nám

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť BROKER-REAL s.r.o.. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v sekcii "GDPR - Spracovanie osobných údajov".

Správu sa nepodarilo odoslať
Správa úspešne odoslaná